Boeken over burgerschap

Burgerschap is een belangrijk onderwerp in onze samenleving. Het gaat over de verantwoordelijkheid die we hebben als burgers om bij te dragen aan een betere wereld. Er zijn veel boeken geschreven over dit onderwerp, die ons kunnen helpen om ons bewust te worden van onze rol als burger en ons kunnen inspireren om actie te ondernemen. In dit artikel zullen we een aantal van deze boeken bespreken en vertellen waar je ze kunt kopen.

1. De kleine Gids voor Grote Vragen

De kleine Gids voor Grote Vragen is geschreven door filosoof Stine Jensen en is een boek dat ons helpt om na te denken over de grote vragen van het leven. Het boek gaat onder andere over burgerschap en hoe we als burgers kunnen bijdragen aan een betere wereld. Jensen laat zien dat burgerschap niet alleen gaat over politiek, maar ook over onze persoonlijke verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor een betere wereld. Het boek is te koop bij de lokale boekhandel en online bij Bol.com.

2. De kracht van het lokale

De kracht van het lokale is geschreven door politicoloog Jan Willem Duyvendak en gaat over de rol van lokale gemeenschappen in onze samenleving. Duyvendak laat zien dat lokale gemeenschappen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van burgerschap en het oplossen van maatschappelijke problemen. Het boek is te koop bij de lokale boekhandel en online bij Bol.com.

3. De participatiesamenleving

De participatiesamenleving is geschreven door socioloog Evelien Tonkens en gaat over de veranderingen in onze samenleving die leiden tot een grotere nadruk op participatie en zelfredzaamheid. Tonkens laat zien dat burgerschap niet alleen gaat over het vervullen van onze plichten, maar ook over het nemen van verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en dat van anderen. Het boek is te koop bij de lokale boekhandel en online bij Bol.com.

4. De democratie voorbij

De democratie voorbij is geschreven door politicoloog David van Reybrouck en gaat over de toekomst van de democratie. Van Reybrouck laat zien dat de democratie niet langer voldoet aan de eisen van onze tijd en dat er nieuwe vormen van burgerschap nodig zijn om de democratie te vernieuwen. Het boek is te koop bij de lokale boekhandel en online bij Bol.com.

5. De kunst van het samenleven

De kunst van het samenleven is geschreven door filosoof Frank Meester en gaat over de vraag hoe we als burgers kunnen samenleven in een diverse samenleving. Meester laat zien dat burgerschap niet alleen gaat over het respecteren van de rechten van anderen, maar ook over het begrijpen van de verschillen tussen mensen en het vinden van manieren om samen te leven. Het boek is te koop bij de lokale boekhandel en online bij Bol.com.

6. De nieuwe democratie

De nieuwe democratie is geschreven door politicoloog Matthijs Pontier en gaat over de mogelijkheden van nieuwe technologieën om de democratie te vernieuwen. Pontier laat zien dat nieuwe technologieën zoals blockchain en kunstmatige intelligentie kunnen helpen om de democratie te verbeteren en burgers meer invloed te geven. Het boek is te koop bij de lokale boekhandel en online bij Bol.com.

7. De kracht van het wij

De kracht van het wij is geschreven door filosoof Henk Oosterling en gaat over de rol van gemeenschappen in onze samenleving. Oosterling laat zien dat gemeenschappen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van burgerschap en het oplossen van maatschappelijke problemen. Het boek is te koop bij de lokale boekhandel en online bij Bol.com.

8. De nieuwe politiek van de commons

De nieuwe politiek van de commons is geschreven door politicoloog Michel Bauwens en gaat over de mogelijkheden van de commons om de democratie te vernieuwen. Bauwens laat zien dat de commons, gemeenschappelijke hulpbronnen die door burgers worden beheerd, kunnen helpen om de democratie te verbeteren en burgers meer invloed te geven. Het boek is te koop bij de lokale boekhandel en online bij Bol.com.

9. De kracht van het publieke domein

De kracht van het publieke domein is geschreven door socioloog Saskia Sassen en gaat over de rol van het publieke domein in onze samenleving. Sassen laat zien dat het publieke domein, de ruimte waarin burgers samenkomen en hun stem laten horen, een belangrijke rol speelt in het bevorderen van burgerschap en het oplossen van maatschappelijke problemen. Het boek is te koop bij de lokale boekhandel en online bij Bol.com.

10. De toekomst van de democratie

De toekomst van de democratie is geschreven door politicoloog Mark Bovens en gaat over de uitdagingen waar de democratie voor staat in de 21e eeuw. Bovens laat zien dat de democratie onder druk staat door globalisering, technologische veranderingen en de opkomst van populisme. Het boek is te koop bij de lokale boekhandel en online bij Bol.com.

Er zijn dus veel boeken geschreven over burgerschap en de rol van burgers in onze samenleving. Deze boeken kunnen ons helpen om ons bewust te worden van onze rol als burger en ons kunnen inspireren om actie te ondernemen. Je kunt deze boeken kopen bij de lokale boekhandel of online bij Bol.com. Veel leesplezier!

Plaats een reactie