Boeken over sociale dienstverlening

Sociale dienstverlening is een belangrijk onderwerp in onze samenleving. Het gaat hierbij om het ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben op verschillende gebieden, zoals financiën, huisvesting, gezondheid en werk. Er zijn verschillende boeken geschreven over dit onderwerp, die zowel voor professionals als voor geïnteresseerden interessant kunnen zijn. In dit artikel bespreken we een aantal van deze boeken en waar je ze kunt kopen.

1. Handboek Sociale Dienstverlening

Het Handboek Sociale Dienstverlening is een uitgebreid naslagwerk voor professionals in de sociale sector. Het boek behandelt verschillende onderwerpen, zoals de geschiedenis van de sociale dienstverlening, wet- en regelgeving, methodieken en interventies. Ook komen specifieke doelgroepen aan bod, zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Het boek is geschreven door verschillende auteurs en wordt uitgegeven door Coutinho. Het is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of online bij Bol.com.

2. Sociale Dienstverlening in Nederland

Sociale Dienstverlening in Nederland is een boek dat zich richt op de geschiedenis en ontwikkeling van de sociale dienstverlening in Nederland. Het boek beschrijft hoe de sociale sector zich heeft ontwikkeld vanaf de middeleeuwen tot nu en welke rol de overheid hierbij heeft gespeeld. Ook komen verschillende organisaties en instellingen aan bod die zich bezighouden met sociale dienstverlening. Het boek is geschreven door Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens en wordt uitgegeven door Amsterdam University Press. Het is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of online bij Bol.com.

3. Handboek Maatschappelijk Werk

Het Handboek Maatschappelijk Werk is een naslagwerk voor professionals in het maatschappelijk werk. Het boek behandelt verschillende onderwerpen, zoals methodieken, interventies en ethiek. Ook komen specifieke doelgroepen aan bod, zoals kinderen, jongeren en gezinnen. Het boek is geschreven door verschillende auteurs en wordt uitgegeven door Coutinho. Het is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of online bij Bol.com.

4. Sociale Dienstverlening en Recht

Sociale Dienstverlening en Recht is een boek dat zich richt op de juridische aspecten van sociale dienstverlening. Het boek behandelt verschillende onderwerpen, zoals wet- en regelgeving, rechtspraak en procedures. Ook komen specifieke onderwerpen aan bod, zoals schuldhulpverlening en jeugdzorg. Het boek is geschreven door verschillende auteurs en wordt uitgegeven door Boom Juridisch. Het is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of online bij Bol.com.

5. Handboek Armoede in Nederland

Het Handboek Armoede in Nederland is een naslagwerk voor professionals die zich bezighouden met armoedebestrijding. Het boek behandelt verschillende onderwerpen, zoals de oorzaken en gevolgen van armoede, beleid en interventies. Ook komen specifieke doelgroepen aan bod, zoals kinderen, ouderen en migranten. Het boek is geschreven door verschillende auteurs en wordt uitgegeven door Coutinho. Het is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of online bij Bol.com.

Conclusie

Er zijn verschillende boeken geschreven over sociale dienstverlening die interessant kunnen zijn voor professionals en geïnteresseerden. Het Handboek Sociale Dienstverlening, Sociale Dienstverlening in Nederland, Handboek Maatschappelijk Werk, Sociale Dienstverlening en Recht en Handboek Armoede in Nederland zijn slechts enkele voorbeelden van boeken die beschikbaar zijn. Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of online bij Bol.com. Door deze boeken te lezen, kun je meer inzicht krijgen in de sociale sector en hoe deze zich heeft ontwikkeld. Ook kunnen deze boeken helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het ontwikkelen van nieuwe interventies.

Plaats een reactie